Hot

Tìm kiếm Blog này

Tuesday, May 8, 2018

Download Windows 10 Version 1803/Redstone 4

Download Windows 10 Version 1803/Redstone 4

Các bạn chú ý bản win 10 này nó bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như: home, pro, edu... được gộp lại trong 1 file ISO, khi cài đặt nếu có yêu cầu nhập key thì bạn chọn Skip để bỏ qua sau đó chọn phiên bản muốn cài
1. Windows 10 Consumer Editions
Bao gồm các phiên bản bên dưới:
Windows 10 S
Windows 10 S N
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N

32Bit
Languages: English
Released: 3/2018
SHA1: 3f2063b7419675e98c8df82bc0607bbb1ce298bb
File name: en_windows_10_consumer_editions_version_1803_updat ed_march_2018_x86_dvd_12063380.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

64Bit
Languages: English
Released: 3/2018
SHA1: 08fbb24627fa768f869c09f44c5d6c1e53a57a6f
File name: en_windows_10_consumer_editions_version_1803_updat ed_march_2018_x64_dvd_12063379.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

2. Windows 10 Business Editions
Bao gồm các phiên bản bên dưới:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations

32Bit
Languages: English
Released: 3/2018
SHA1: A3BECD56BA0DF0B023A13FE0B3E85F45461FA7EA
File name: en_windows_10_business_editions_version_1803_updat ed_march_2018_x86_dvd_12063341.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

64Bit
Languages: English
Released: 3/2018
SHA1: 28681742FE850AA4BFC7075811C5244B61D462CF
File name: en_windows_10_business_editions_version_1803_updat ed_march_2018_x64_dvd_12063333.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.